Informacje

Służymy pomocą przy wynajmie i sprzedaży nieruchomości. Jesteśmy z Państwem podczas całego procesu wyszukiwania nieruchomości, negocjowania warunków umowy, aż do momentu jej podpisania.
Naszym celem jest najlepsze reprezentowanie interesów naszych klientów. W pracy wykorzystujemy zdobyte wcześniej doświadczenia zawodowe, zapewniamy wysokie standardy obsługi, cechuje nas profesjonalizm i kultura osobista i zawodowa.

Co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy pośrednictwa?

• Korzystając z usług licencjonowanego pośrednika możemy mieć pewność iż ta osoba posiada potwierdzone licencją kwalifikacje do sprawnego , zgodnego z prawem i przede wszystkim bezpiecznego przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, umów najmu lub dzierżawy nieruchomości
• W Polsce funkcjonują dwa rodzaje umów pośrednictwa tj. umowa typu otwartego i umowa na zasadach wyłączności
• Umowa typu otwartego nie zabrania Klientowi zgłaszać oferty w różnych biurach pośrednictwa , a wynagrodzenie za usługę otrzymuje ten pośrednik który pierwszy wskazał Klientowi osobę która zawarła transakcję opisaną w umowie pośrednictwa.
• Umowa na zasadach wyłączności zabrania Klientowi w czasie określonym w umowie zgłaszać ofertę w innych biurach pośrednictwa , a wynagrodzenie za usługę otrzymuje pośrednik  w przypadku wskazania Klientowi osoby która zawrze transakcję opisaną w umowie pośrednictwa.
• Każda z w/w umów nie zabrania Klientowi samodzielnie poszukiwać nabywcy lub najemcy swojej nieruchomości

 

 

 

 

W ofercie sprzedaży: